2022-05-30

Czym spawamy w naszym zakładzie?


Czym spawamy w naszym zakładzie?

Spawanie to metoda łączenia materiałów przez ich nagrzanie i stopienie w miejscu łączenia z dodaniem lub bez dodania spoiwa. Do spawania służą odpowiednie urządzenia spawalnicze, które w dalszym ciągu wymagają udoskonalania. Nowoczesne urządzenia spawalnicze dysponują coraz to lepszymi parametrami i zaawansowanymi funkcjonalnościami, które mają duży wpływ na parametry spawania, czyli jakość spawu, prędkość, rodzaj spawanego materiału.

Oferta urządzeń spawalniczych jest olbrzymia i przed zakupem warto zwrócić uwagę na parametry techniczne urządzenia, ale także na pozaspawalnicze funkcje urządzeń takie jak:

W naszym zakładzie spawamy robotem spawalniczym firmy Panasonic generacji TAWERS TM 1800 WG3. Nasz robot spawalniczy posiada sześciometrowy tor jezdny wyposażony w dwa niezależne obrotniki Panadice 500, gdzie w sposób ciągły możemy spawać nawet na długości ośmiu metrów. Posiada także niezależne dwa pola robocze o wymiarach 1200x3000 mm. Dzięki zrobotyzowanemu stanowisku spawania mamy wielki wpływ na szybkość i jakość otrzymanego spawu. Jakość spawu ma wpływ na całą konstrukcję i jej powierzchnię, która pozbawiona jest odprysków spawalniczych, naprężeń i nie wymaga dodatkowych zabiegów obróbki.

Pełna oferta spawania dostępna jest na naszej stronie, a dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu +48 95 762 08 61. Zapraszamy kontrahentów z kaju i z zagranicy do stałej i owocnej współpracy z naszą firmą w zakresie spawania robotem spawalniczym oraz obróbki plastycznej metalu.

Polecamy usługi spawania robotem spawalniczym.

«powrót