2019-05-30

Bezpieczeństwo podczas pracy z laserem


Bezpieczeństwo podczas pracy z laserem

W przeciwieństwie do frezowania obróbka laserowa powinna wydawać się bezpiecznym procesem. W rzeczywistości trochę inaczej przedstawia się sytuacja z użyciem laseru. Dlaczego? Dlatego, że podczas obróbki laserowej nie widzimy gołym okiem takich niebezpieczeństw jak choćby szkodliwe emitowane dla wzroku i skóry promieniowanie. Jeszcze bardziej szkodliwe są wytwarzane gazy i pyły, które z wielką łatwością przedostają się do płuc i z krwią krążą po naszym organizmie, tym samym mając wpływ na nasze narządy jak mózg.

Ale w praktyce zakłady pracy dbają o bezpieczeństwo każdego pracownika obsługującego wycinarkę laserową wskazując na dwa aspekty: poziom ryzyka i środki ochrony. Określając poziom ryzyka brane są pod uwagę trzy aspekty: poziom świadomości personelu, zagrożenia spowodowane układem laserowym oraz jego środowisko pracy. Natomiast do środków ochrony zaliczamy tzw. środki ochrony indywidualnej (ŚOI) do których zaliczamy m.in. gogle, okulary, odzież ochronną typu płaszcze, hełmy, spodnie, rękawice czy fartuchy. Dobierając odpowiednie środki ochronne należy wziąć pod uwagę moc lasera, jego tryb pracy oraz długość fali wiązki laserowej.

Bardzo istotnym aspektem są także szkolenia pracowników. Szkolenia bardzo wiele uczą i zdecydowanie podnoszą świadomość pracownika w obsłudze lasera. Na przykład do obsługi laserów klasy 4 dopuszczani są jedynie wykwalifikowani operatorzy.

Cięcie laserem bezpieczne jak nigdy!

«powrót