2021-12-26

Toczymy dzięki komputerowi


Toczymy dzięki komputerowi

Toczenie CNC to metoda komputerowej obróbki materiału, która polega na precyzyjnym oddzieleniu warstwy materiału obrabianego detalu za pomocą noża tokarskiego. W procesie tym ostrze nie porusza się, a ruchowi poddawany jest jedynie obrabiany przedmiot. Dzięki temu możemy otrzymać detal o zadanym kształcie np. walcowatym, stożkowym lub kulistym.

W czym pomaga komputer? Oczywiście w tokarce CNC sterowanie maszyną odbywa się za pomocą programu - sterownika logicznego PLC, który steruje obrabiarką przy użyciu układu automatycznego sterowania i czujników. Sterowanie to odbywa się w układzie zamkniętym, dzięki czemu wszystkie elementy ruchome obrabiarki są każdorazowo korygowane, a tym samym przywracane do zadanego w programie położenia. Wszystkie czynności wykonuje automatycznie komputer, a do ręcznych procesów należy np. uzbrojenie maszyny, przygotowanie materiału do toczenia, ustawienia odpowiedniego programu i ustawienia punktu zerowego tego programu.

Toczenie CNC to proces skrawaniem o wyjątkowych zaletach:

Zachęcamy kontrahentów z Polski i z zagranicy do skorzystania z naszych usług toczenia sterowanych komputerowo. Więcej informacji o naszych usługach toczenia i frezowania CNC uzyskają Państwo pod numerem telefonu +48 95 762 08 61.

Zapraszamy do stałej współpracy.

«powrót