Dofinansowanie

PRO METAL FORM K.MENCEL, R.KACZMARCZYK SPÓŁKA JAWNA

Realizuje projekt pn.

Wzrost pozycji rynkowej i innowacyjności Spółki PRO METAL FORM poprzez wdrożenie autorskiej technologii wzmocnienia konstrukcji połączeń elementów metalowych w rozwiązaniach dedykowanych branży medyczno-rehabilitacyjnej.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 1.5.1

Cele i planowane efekty projektu: celem realizacji projektu jest przełamania barier rozwojowych i poprawa pozycji konkurencyjnej Spółki PRO METAL FORM poprzez inwestycję w budowę nowej hali produkcyjnej oraz zakup środków trwałych, dzięki której wdrożone do działalności gospodarczej zostaną wyniki zleconych prac B+R potwierdzających założenia i osiągalne efekty opracowanej przez Spółkę autorskiej technologii wzmocnienia konstrukcji połączeń elementów metalowych w rozwiązaniach dedykowanych międzynarodowej branży medyczno-rehabilitacyjnej. Efektem projektu będzie zaoferowanie na rynek polski i zagraniczny autorskiej technologii wzmocnienia konstrukcji połączeń elementów metalowych, znacząco udoskonalonej gamy wyrobów metalowych oraz nowego produktu w postaci szafki przyłóżkowej z mechanizmem otwierania i blokowania szuflady obustronnej.

Wartość projektu: 8 055 946,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 947 297,50 PLN

Projekt realizowany w okresie 20.07.2020 – 19.01.2022.

Logo UE